Menu

Ben jij nieuwsgierig genoeg?

 

Zonder nieuwsgierigheid heb je geen echte aandacht voor een ander. In veel trainingen leren mensen dat ze moeten vragen, luisteren en doorvragen. Deze vaardigheden hebben geen betekenis als je niet nieuwsgierig bent.

Zonder nieuwsgierigheid leer je niet genoeg. Natuurlijk leer je als je op je eigen houtje een  brommer uit elkaar haalt of Excel probeert te doorgronden, maar je leert vele malen meer als je gebruik maakt van de ervaringen van anderen.

Onlangs maakte ik mee dat in een organisatie iets onverwachts gedaan werd wat vervelende consequenties had. Collega’s snapten het niet en oordeelden hard over de betreffende medewerkers. Toen ik iemand adviseerde eens te vragen waarom dit gebeurd was, was het antwoord: “Dat interesseert me niet.”. Duidelijk en schokkend. Niet willen weten en wel oordelen.

Nieuwsgierige medewerkers en managers zorgen voor meer begrip voor elkaar, betere relaties, meer kennis en betere samenwerking. De uitdrukking ‘nieuwsgierig aagje’ wordt vaak gebruikt als terechtwijzing. Dat gaat niet meer op in een wereld die snel verandert. Nieuwsgierigheid is een eigenschap die meer voor zou moeten komen binnen organisaties.

Wikipedia leert dat “nieuwsgierigheid een natuurlijk onderzoekend gedrag is dat voorkomt bij de mens en vele andere diersoorten, en het emotionele aspect is van levende wezens dat leidt tot verkenning, onderzoek en leren”. Het tegenovergesteld is neofobie, angst voor of afkeer van alles wat nieuw of onbekend is.

De wereld verandert tegenwoordig snel. Nieuwe technologieën, nieuwe werkwijzen, nieuwe economieën. Onderzoeken en leren is een must. Zeker als je als organisatie bij wilt blijven, je snel wilt kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en niet bij alles zelf het wiel wilt uitvinden. Leer slimmer door nieuwsgierig naar andere organisaties te zijn. Bel hen eens als je nieuw beleid moet maken of een proces wilt verbeteren. Ga eens ergens stage lopen. Gebruik wat er al bedacht is. Dit heeft vaak een groter leereffect dan een dure cursus.

Wees nieuwsgierig naar de mens achter je collega en wat hem drijft. Je hoeft niet met iedereen vrienden te worden. De ervaring leert dat in een organisatie waarin mensen echte interesse in elkaar hebben, er sprake is van meer vertrouwen, betere besluiten en minder formeel overleg.

Welke organisatie kan zich nog medewerkers en managers veroorloven die niet nieuwsgierig zijn?

Atti Poelstra
mei 2014

 

Meer in deze categorie: De frustratie voorbij »

terug naar boven